Disclaimer

Alle te lezen teksten op de website Simlockvrijetelefoon.nl zijn eigendom van Myfind. Het is niet toegestaan inhoud zonder schriftelijke toestemming te distribueren of openbaar te maken.
De fotorechten liggen bij de webwinkels en individuele websites.

Myfind en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.